سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند:

پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد:

برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید:

اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶

ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin

ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh