سمینار رایگان “چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

سمینار رایگان”چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند:

پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد:

برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید:

اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶

ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin

ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh