سمینار رایگان “چکار کنم دوستم داشته باشند؟”

سمینار رایگان “چکار کنم دوستم داشته باشند؟”

دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند:

پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد:

برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید:

اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶

ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin

ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh