پنجمین شماره ماهنامه پیام آرامش

توانایی شروع یک گفتگو شرط لازم برای ایجاد یک ارتباط دوجانبه است، اما به طور قطع شرط کافی نیست. برای ادامه یافتن یک گفتگو باید راهکارهایی در نظر گرفته شود، با کلیک روی فایل دانلود تمامی اجزایی که برای شروع یک گفتگو لازم است را پیدا میکنید.

پنجمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانید:

توانایی شروع یک گفتگو

هنر گوش دادن صحیح را فرابگیرید

زمانی که هیجانات، زندگیتان را کنترل میکند و…