چهارمین شماره ماهنامه پیام آرامش

اگر همین حالا احساس میکنی دست به هر کاری میزنی، موفق نمیشوی و به مانع برمیخوری به این مفهوم است که درجا زده ای و گام برنمیداری این موضوع شاید به خاطر دلایل زیر باشد:
در برابر شرایط موجود در زندگی ات، آنطور که لازم است، احساس مسئوولیت نمیکنی. شرایط زندگی تو حاصل گزینش های خودت است. تو باید وضعیت فعلی ات را بپذیری و در قبال آن، احساس مسئولیت کنی. آز ان درس عبرت بگیری تا بتوانی تحول و دگرگونی را که موجب موفقیت و پیشرفت توست، ایجاد کنی.

چهارمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

چرا در زندگی به بن بست میرسم؟

ده گام برای اینکه بهتر تصمیم بگیرم

و…