یازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

گوش کردن فعال یکی از مولفه های اصلی ارتباطات میان فردی است و در صورت عدم وجود، ارتباط مختل خواهد شد. گوش دادن به خودی خود روی نمیدهد. یعنی برای کسب اطلاعات خوب و سودمند تنهاشنیدن سخنان دیگری کافی نیست، آنچه مهم است کیفیت گوش دادن است.

یازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

آنچه در این شماره میخوانید:

چگونه احساسات پنهان را شناسایی کنیم؟

چگونه یک ازدواج شاد و پایدار داشته باشیم؟

چگونه با همسرم رمانتیک باشم؟

چگونه از طرف مقابل خود عذرخواهی کنیم؟

و …