info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

چگونه با نامزد یا طرف مقابلمان که فضای بیشتری می‌خواهد، برخورد کنیم؟

بسیاری از روابط در ما بین این دو قرار دارند و هر دو طرف باید با یکدیگر همکاری کنند تا تعادل مناسب “زمان ما” و “زمان من” را پیدا کنند.

اگر طرف مقابلتان نیاز دارد زمان بیشتری را برای خود داشته باشد، شما باید نیازهای او را درک کنید

و مطمئن شوید که او نیز نیازهای شما را درک می‌کند.