info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

چگونه خود واقعیمان را در رابطه از دست ندیم

افرادی که به عارضه عدم خود باوری مبتلا می باشند برای پس زدن احساس منفی خود کم بینی به طور مداوم در حال تغییر دکور در لایه سطحی و ظاهری خود می باشند.بنا بر تئوری کارل گوستاو یونگ در مکتب روانشناسی تحلیلی درباره این پدیده، هر انسانی فارغ از جنسیت خویش، دارای یک بعد جنسیتی دیگر در درون خود بوده که این جنسیت درونی با جنسیت ظاهری او مخالف می باشد.