چطور میتونم اونیکه دوستش دارم و نادیده بگیرم؟

چطور میتونم اونیکه دوستش دارم و نادیده بگیرم؟

اگه برای تو و یا طرف مقابلت پیش آمده است که یکدیگر را نادیده گرفتید،

اگر قصد ادامه ی رابطه را دارید احتمالا بخاطر اینست که بیشتر دوستت داشته باشد یا بیشتر دوستش داشته باشی.

و اگه دیگه به ادامه ی رابطه فکر نمیکنید، نادیده گرفتن یکی از شما دو نفر میتواند به معنای این باشد که تصمیم به قطع رابطه دارید.

در مجموع طبق رویکردهای متخصصین در حوزه ی روانشناسی نادیده گرفتن، راهی برای اجتناب از مواجه است.

اما ممکن است گاهی تا متعادل شدن رابطه این تنها راهکار ممکن باشد.

اگر فعلا به این راهکار نیاز دارید، چند راهکار مناسب تر معرفی میکنیم.