چگونه از ایجاد سوء تفاهم بین خود و شریک عاطفیتان جلوگیری کنید؟

چگونه از ایجاد سوء تفاهم بین خود و شریک عاطفیتان جلوگیری کنید؟

اگه میخوای رابطه ی بادوامی داشته باشی و اگه نگران سوء تفاهم بین خودت و شریکتی،

کافییست چند اقدام را انجام دهی:

قدم اول اینه که فکراتو بشناسی.

مثلا اگه حس تنفر بهش داری، کند و کاو کن احتمالا ازش خیلی عصبانی هستی.

یا اگه فکر میکنی شریکت چقدرفوق العاده ست، پس احساس شادی داری.

اگه هم فکر میکنی خوشبختی، احتمالا داری احساس عشق و تجربه میکنی.

قدم بعدی اینه یه لیست از احساساتت مثل احساس خشم، شادی، ترس، غم و … تهیه کنی.

اینکار بهت کمک میکنه وقتی در مورد حسی که داری تجربه میکنی

از خودت بپرسی، جلوی حس هایی که داری تیک بزنی و بقیه شو خط بزنی.

از کلماتی که بار اتهامی دارن استفاده نکن.

روی موضوع اصلی تمرکز کن: کلی گویی نکن.

با خودت نگو از چهره م باید همه چیز و بفهمه. اینطور نیست.

طرف مقابلت حق داره شفاف و صادقانه از مسائلی که تو ذهنت میگذره اگاه باشه.

از گله گذاری بپرهیز، وقتی داری در مورد موضوعی مشخص صحبت میکنی

یاداوری دلخوری های قبلی و شمردن عیب و ایراداتش تبعات جبران ناپذیری داره.

موقع صحبت با شریکت واقع بین باش. سعی کن با بینش و قضاوت صحیح صحبت کنی.