چگونه اعتماد متقابلا از دست رفته در رابطه مو بازسازی کنم؟

چگونه اعتماد متقابلا از دست رفته در رابطه مو بازسازی کنم؟

آیا حس میکنی تو رابطه بهت خیانت شده؟

شده در مورد گذشته­ ت به طرف مقابلت دروغ گفته باشی؟

دوست داری رابطه­ ی موثری داشته باشی؟

ایا میدونی برای اینکه بتونی رابطه­ ی موثری داشته باشی،

باید اعتماد دوطرفه در رابطه­ تون وجود داشته باشه.

اما اگه تو رابطه­ تون اعتمادی از دست رفته،

یکی از شروطش اینه که هریک از شما باید صادقانه بدانید،

آیا به بازسازی رابطه­ تان علاقه­ مند هستید یا خیر.

اگر برای این کار آماده اید میتوانید از راهکارهای زیر برای بازسازی اعتمادت استفاده کنی.