سمینار رایگان “الفبای مذاکره عاطفی؛ نه بخشش نه تنبیه”

اصولا ما با چند پیش فرض وارد مذاکره میشویم.

مثلا در واقع ما با ناخودآگاهمان وارد گفتگو میشویم نه خودآگاهمان.

در بیش از ۷۰% موارد ما نمیدانیم در مورد چه چیزی مذاکره میکنیم.

سمینار رایگان “الفبای مذاکره عاطفی؛ نه بخشش نه تنبیه”

از جمله دلایلی که ممکن است باعث عدم موفقیت ما در مذاکره ی عاطفی شود:

فشار اوردن در حین گفتگو به طرف مقابل، با پیش فرض گفتگو کردن،

موضع دانای کل را اتخاذ کردن، نفهمیدن حرف یکدیگر، بکار بستن جمله بندی های اشتباه

ترس از بیان کردن و تحقیر شدن، بیش از حدکوتاه آمدن و … است.

اصولا ما با چند پیش فرض وارد مذاکره میشویم.

مثلا در واقع ما با ناخودآگاهمان وارد گفتگو میشویم نه خودآگاهمان.

در بیش از ۷۰% موارد ما نمیدانیم در مورد چه چیزی مذاکره میکنیم.

اما ان چیزی که باید بدانیم این است که در مذاکره چیزی به اسم پیش فرض نداریم.

اگر ما و طرف مقابل حد و مرز خود را میدانیم، پس مذاکره هم نداریم.

چون اصولا هر دو طرف میخواهند دیگری را برای مذاکره مناسب سازی کنند.

که نتیجه ی آن جنگ بر سر پیش فرضها میشود.

حقیقت آن است که مناسب ترین کار، تعدیل پیش فرضهایمان برای وارد گفتگو شدن است.

هر مذاکره ای میتواند صرفا تخلیه احساسات باشد اما باید مشخص و شفاف و منحصر به فرد باشد، یعنی مرتبط با یک مورد خاص باشد.

برای یک مذاکره ی موفق فراموش نکنید هر دو در یک طرف هستید، نه در مقابل یکدیگر و مذاکره در ارتباط است که معنا پیدا میکند.