سمینار رایگان “با عدم تعهد در رابطه چه كنيم؟”

انسانها در اصل به کسی یا چیزی متعهد نمیشوند بلکه تعهد به دیگران و یا روابط به نوعی تعهد به خود و نیازهایشان است

و تا زمانی که خودشان و نیازهایشان در رابطه تامین شود متعهد هستند.

سمینار رایگان “با عدم تعهد در رابطه چه كنيم؟”

انسانها در اصل به کسی یا چیزی متعهد نمیشوند بلکه تعهد به دیگران و یا روابط به نوعی تعهد به خود و نیازهایشان است،

و تا زمانی که خودشان و نیازهایشان در رابطه تامین شود متعهد هستند.

مثلا هنگامی که فردی نیاز به آزادی بالایی دارد و در رابطه ای وارد میشود که این نیاز مورد تهدید واقع میشود،

او بین تعهد به نیاز خود ( آزادی) و تعهد به دیگری ( رابطه ) قطعا تعهد به نیاز خود را ترجیح میدهد.

اگر احساس امنیت نداریم و نیاز به امنیتمان غیر معقول است و دنیا را جای نا امنی میدانیم،

در رابطه برای حفاظت از خود، شریک عاطفی مان را از همه چیز محروم میکنیم.

از جهت /مالی / احساسی / فکری / آزادی …… و این نشان میدهد که

ما صرفا در روابط خود به نیازهای خودمان متعهدیم حتی اگر نیازمان غیر منطقی باشد.

ما هنگامی که در بافت زندگی و روابط قرار میگیریم،

برای تعهداتی که به خودمان داریم مجموعه ای از پروتکل ها و قراردادهای اجتماعی تعیین میکنیم.

هنگامی که ما در رابطه ای هستیم و نمیدانیم که طرف مقابل به ما تعهد دارد یا نه،

ابتدا باید از خود بپرسیم که چگونه میتوانم تعهد یا عدم تعهد طرف مقابلم را تشخیص دهم ؟

به این منظور باید از خودمان بپرسیم که ما یا طرف مقابلمان در این رابطه کدام نیازهایمان برطرف میشود

و بدانیم که در این رابطه به همین نیازها متعهد هستیم و در صورتی این نیازها برطرف نشود،

ما یا طرف مقابلمان به رابطه هیچ تعهدی نخواهیم داشت.

هنگامی که کسی را به دلیل ثروت و پول انتخاب میکنیم در واقع به نیاز به بقای خود پاسخ داده ایم

و به این نیاز خودمان در رابطه متعهد هستیم و هنگامی که به هر دلیلی این نیاز ما برطرف نشود

و بقای خود را در خطر ببینیم ما نیز به این رابطه متعهد نخواهیم بود و رابطه تمام میشود.

نشانه ها و دلایل تعهد و یا عدم تعهد در رابطه:

نشانه هایی که شک ما را بر می انگیزانند اعم از:

دروغ – پنهان کاری- بی توجهی- مشکوک- مهربانتر شدن-تغییر رفتار

دروغ گفتن طرف مقابل هنگامی که در راستای تهدید یکی از نیازهای اساسی من باشد و نیازم را به خطر بیندازد،

برای من نشانه عدم تهد است این به معنی است که نشانه های عدم تعهد هم ریشه در نیازهای ما دارد.

زیرا ممکن است چیزی که برای من نیاز اساسی است،

برای دیگری نیاز مهمی نباشد پس دروغ گفتن در این زمینه برای او نشانه عدم تعهد نیست.

این نشانه ها برای هر دو نفر بر اساس نیازهایشان متفاوت است.

البته ما در اغلب مواقع حتی با دیدن نشانه ها هم قادر به اثبات عدم تعهد نیستیم و کاری هم از دستمان بر نمی آید

و هر کاری هم انجام دهیم بی فایده است و در این حالت افراد یا از طرف مقابل انتقام میگیرند یا مقابله به مثل میکنند و خیانت میکنند

و اینها همه به این دلیل است که عدم تعهد اتفاقی دو طرفه است و هنگامی که من عدم تعهد را طرف مقابلم ببینم

تعهد من هم نسبت به او از بین میرود. یعنی هنگامی که طرف مقابل به تعهد من ضربه ای وارد کند من هم به تعهد او ضربه میزنم.

از آنجایی که تعهد ها ریشه در نیازها دارد پس من تا زمانی که نیازم در طرف مقابل بر طرف شود به او متعهدم

و طرف مقابلم هم تا هنگامی که نیازهای خودش را توسط من برآورده ببیند به من متعهد است.

این سوال مطرح میشود که آیا کسی هست که بتواند تمام نیازهایش را توسط یک نفر برآورده کند و بابت همه نیازهایش به او متعهد باشد؟

پاسخ به این سوال مشخص اما بسیار سخت و چالش برانگیز است.

زیرا رابطه ای که در آن تعهد به شکل کامل و مطلق داشته باشیم وجود ندارد.

و از این جهت باید بپذیریم که بخشی از نیازهای انسان به ناچار در خارج از روابطشان تامین میشود.

و همیشه درجاتی از خیانت در روابط وجود دارد و از آنجایی که پذیرش این موضوع سخت و سنگین است

دچار احساس غم و یا خشم و سرخوردگی  و ناکامی میشویم.

به طور مثال هنگامی من نیاز به توجه بالایی دارم و این نیاز در رابطه عاطفی خودم تامین نمیشود

پس من میتوانم این نیاز را در جای دیگری برآورده کنم و البته که ما این موضوع را قبول نداریم،

و نمیپذیریم و ما دوست داریم که طرف مقابلمان تحت هر شرایطی به ما متعهد باشد و متعهد بماند.