سمینار رایگان “بدون او چه کنم؟”

فسردگی حاصل رفتن طرف مقابل نیست، بلکه حاصل خشم من از خودم است که در نتیجه ی تقویت باورهای من ایجاد میشود.

در نهایت احساس بدبختی و بی کسی میکنیم،یعنی همان گرفتار شدن در سیکل معیوب که گریزی از ان نیست.

اما در مواردی و با استفاده از راهکارهایی میتوان این دور باطل را شکست.

یکی از اولین مراحل شکستن این سیکل، دیدن این سیکل معیوب و پذیرفتن ان است.

سمینار رایگان “بدون او چه کنم؟”

چه اتفاقی بدون او میفتد؟ بدون او چه اتفاقی میفتد؟

فرض بر این است که ما به رابطه مان عادت کردیم و طبق این عادت به اطرافیانمان وابسته شدیم.

اما انچه مهم است فکرهای خودایند و نشخوارگونه ی ما مثل (خاک بر سرم)، (دیگه مثل اون پیدا نمیشه)،

(مشکل از منه)، (اگه دیگه عاشق کسی نشم چی میشه)، (حوصله ندارم وارد رابطه بشم) و … .

همه ی این افکار آزار دهنده در نتیجه ی احساساتی مثل غم، خشم از خودم، خشم از دیگری، ترس و … است.

همه ی اینها باور خودم از خودم یا باور خودم از طرف مقابل است.

و در اخر این میشود باورمان که همیشه همین است.

یا دیدی عرضه نداشتی، انقدر باید سرت بیاد تا یاد بگیری.

و این میشود که مادر یک دور باطل از خودگویی های منفی گیر میکنیم.

بعداز این مرحله باز هم احساس خشم از خودم به وجود می آید که ماحصل آن اندوه و افسردگیست.

بنابراین افسردگی حاصل رفتن طرف مقابل نیست، بلکه حاصل خشم من از خودم است،

که در نتیجه ی تقویت باورهای من ایجاد میشود.

در نهایت احساس بدبختی و بی کسی میکنیم،یعنی همان گرفتار شدن در سیکل معیوب که گریزی از ان نیست.

اما در مواردی و با استفاده از راهکارهایی میتوان این دور باطل را شکست.

یکی از اولین مراحل شکستن این سیکل، دیدن این سیکل معیوب و پذیرفتن ان است.

در این حالت اصلا نباید تلاش کرد که این اتفاق را پیش پا افتاده جلوه داد.

روحیه و خلق الان را اصلا نباید با روحیه ی خود قبل از رابطه مقایسه کرد، چون این باور شکل میگیرد که داریم پسرفت میکنیم.

آگاه باشیم که چه علائمی را ممکنه تجربه کنیم. مثلا بهم ریختن خواب، بی خوابی یا بدخوابی، بی حوصلگی.

عدم مشارکت در موضوعات اجتماعی، کاهش  تمرکز، کاهش اشتها، بی هدف شدن و بی لذتی،

علائمی هستند که ممکن است هر فردی در این ایام تجربه کند.

اما بعد از مدتی استفاده از بعضی راهکارها، مثل توجه به ظاهر، برنامه برای ورزش یا پیاده روی،

استفاده از راهکارهایی برای تنظیم برای غذایی و خواب

کمک میکنند تا دوباره و تدریجا بتوان به روحیه ی مناسب و دارای کارکرد مناسب رسید.

در موارد حاد استفاده از مشاورین و متخصصان در حوزه ی روانشناسی کمک شایانی خواهد کرد.

در نهایت دانستن این نکته خالی از لطف نیست که هیچ هیجان و احساسی تا آخر پایدار نیست.

دانستن و پذیرفتن این موضوع در بهبود حال ما خیلی موثر میباشد.