سمینار رایگان “چرا با یکی دیگه رفت؟”

تجربه ی فقدان یا از دست دادن کسیکه خاطرات خوبی و باهاش گذروندیم،

میتونه یکی از سخت ترین کارهایی باشه که میتونیم انجام بدیم.

شاید یکی از بهترین راهکارهایی که میتونی امتحان کنی، زمان دادن به خودته.

سمینار رایگان “چرا با یکی دیگه رفت؟”

همیشه اتفاق های زندگی اونطور که ما انتظارشو داریم اتفاق نمیفتند.

فراموش کردن شخصی که دوستش داریم اصلا اسون نیست.

تجربه ی فقدان یا از دست دادن کسیکه خاطرات خوبی و باهاش گذروندیم،

میتونه یکی از سخت ترین کارهایی باشه که میتونیم انجام بدیم.

شاید یکی از بهترین راهکارهایی که میتونی امتحان کنی، زمان دادن به خودته.

ممکنه تا مدتها احساس غم و دلشکستگی داشته باشی اما اینو در نظر داشته باش هیچ احساس و هیجانی همیشگی نیست.

یا ممکنه تصور کنی هیچ وقت دیگه امکان خوب شدن از حال الانت ممکنه نباشه،

اما ما بهت این اطمینان و میدیم که اینطور نیست.

تو دوباره میتونی روزهای خوب و شادی و تجربه کنی،

دوباره میتونی خودت و دوست داشته باشی . دوباره میتونی عشق و تو زندگیت تجربه کنی،

فقط کافیه بدونی نیاز داری به خودت زمان بدی.