سمینار رایگان “چقدر به حرفاش اعتماد کنم؟”

چیزی درون ما هست که تعیین کند ما چقدر به طرف مقابلمان اعتماد کنیم؟

اصولا ما انسانها وقتی با مفاهیمی همچون اعتماد و … مواجه میشویم، بر اساس ایده آل هایمان انتخاب میکنیم،

مثلا ایده آل ما اینست که بتوانیم به طرف مقابل ۱۰۰ درصد اعتماد کنیم.

وقتی انتخاب هایمان یا مواجه شدنمان با مسائلی همچون صداقت و راستگویی طرف مقابلمان با ایده آلمان در تناقض است

یا کاملا آن میزانی که در نظر گرفته ایم را برآورده نمیکند، هیجانات و احساسات منفی همچون خشم، غم و ترس بر ما غلبه میکند.

سمینار رایگان “چقدر به حرفاش اعتماد کنم؟”

بهتره ابتدا از خودمان بپرسیم چقدر دوست داریم به حرفهایش اعتماد کنیم؟

آیا چیزی درون ما هست که تعیین کند ما چقدر به طرف مقابلمان اعتماد کنیم؟

اصولا ما انسانها وقتی با مفاهیمی همچون اعتماد و … مواجه میشویم، بر اساس ایده آل هایمان انتخاب میکنیم،

مثلا ایده آل ما اینست که بتوانیم به طرف مقابل ۱۰۰ درصد اعتماد کنیم.

وقتی انتخاب هایمان یا مواجه شدنمان با مسائلی همچون صداقت و راستگویی طرف مقابلمان با ایده آلمان در تناقض است

یا کاملا آن میزانی که در نظر گرفته ایم را برآورده نمیکند، هیجانات و احساسات منفی همچون خشم، غم و ترس بر ما غلبه میکند.

در این حالت احتمالا ما برای دفاع از خود سپر بلا میخواهیم، یکی از این سپر بلاها، ارزش زدایی ایده آل هایمان است.

مصداق آن هم ضرب المثل “گربه دستش به گوشت نمیرسد، میگوید بو میدهد”.

این افراد اگر در رسیدن به خواسته ها یا ایده آل هایشان ناکام شوند، یکی از شایع ترین بیماری هایی که میتوانند به آن دچار شوند، افسردگیست.