info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

سمینار رایگان “با ترس از دست دادن طرف مقابلم چه کنم؟”

برای غلبه بر ترس از دست دادن باید مراحل زیر را بدانیم:

۱-بدانیم که شریک عاطفی ما تحت کنترل ما نیست.

۲- جدایی را به عنوان بخش انکار ناپذیر رابطه بدانیم.

۳- باید ترس های خود را در رابطه بشناسیم و آنرا بررسی کنیم.

۴-مکانیسم های دفاعی خود را برای کاهش ترس تشخیص دهیم.

۵-در این مرحله ما توسط ابزارهای آگاه شدن به فریب ذهن میتوانیم متوجه فریب های ذهن ناهوشیار خود شویم.

۶-تلاش کنیم الگوی ارتباطی خود را کشف کنیم و ترسیم کنیم که ممکن است این کار نیازمند مراجعه به روانشناس داشته باشد.

در نهایت تمامی این پروسه منجر به این میشود که با شناختن الگوی ارتباطی خود رابطه بعدی خود را درست تر بنا کنیم.

سمینار رایگان “از کجا بفهمم قصدسوء استفاده عاطفی ندارد؟”

سو استفاده عاطفی یک ابزار است بدین معنی که نه بعد منفی دارد نه بعد مثبت.دلایل بنیادینی که باعث میشود افراد سواستفاده گر شوند کمبودها و ضعف های آنهاست معمولا آنها گدای محبت و توجه هستند

افراد سو استفاده گر عموما جزو افراد خودشیفته یا ضد اجتماعی یا دو قطبی هستند.

سمینار رایگان “با عشق یکطرفه چه کنم؟”

در عشق یکطرفه هیچ علائم حسی در طرف مقابل وجود ندارد.

شخصیت هایی عشق یکطرفه را تجربه میکنند که به شکل ناخودآگاه عاشق طرد شدن هستند.

کسانیکه رهاشدگی را بازسازی میکنند.

کسانیکه عشق یکطرفه را تجربه میکنند، به احتمال زیاد غم را تجربه میکنند، در این موقعیت امکان افسرده شدن، در فرد زیاد است.

در همین مرحله پذیرش و یا استفاده از مکانیسم های دفاعی مثل انکار، سرکوب هم میتواند رخ دهد.

اگر فرد موقعیتی را که در آن است را نپذیرد یعنی دارد از مکانیسم های دفاعی استفاده میکند و اگر پذیرفت، میتوان روی فرد و الگوهایش کار کرد.

سمینار رایگان “چطوری بفهمم طرف مقابلم دروغ میگوید؟”

طبق یک اصل کلی کسی که دروغ میگوید از برقراری تماس چشمی و تماس فیزیکی و ابراز احساسات اجتناب میکند.

اما اصلا دروغ چیست؟ دروغ نوعی تحریف واقعیت است که به منظور دفاع از خود و یا حتی دیگران است.

معمولا از هر ده فعالیت خود که برای دیگران شرح می دهیم یکی از آن دروغ است

و ما معمولا ۱۰% در روز دروغ میگوییم و به غریبه ها سه برابر بیشتر دروغ میگوییم.

سمینار رایگان “چرا حرف من را نمیفهمد؟”

شنیدن حرف من: ما معمولا پیام و حرف را همراه با احساس بیان میکنیم.

برای همین ممکن است حرفمان شنیده نشود اما ما احساسمان برایمان مهمتر است

و در عین حال از طرف مقابل انتظار داریم منطقی باشد و منطقی پاسخ دهد اما این امکانپذیر نیست.

در کل این یک قانون است که وقتی احساس مخابره میکنیم احساس پاسخ میگیریم.

سمینار رایگان “چگونه رفتار طرف مقابل را رمزگشایی کنم؟”

همه ما یک سری احساسات و افکار داریم که آنها را از خود و دیگران مخفی میکنیم.

بدنبال این نکته انگیزه رفتار ما مستتر میماند و از طریق کدگذاری رفتار میتوانید احساس و افکار خود را تشخیص دهید.

معمولا ذهن ما بدنبال دلایل منطقی یا توجیه کردن است یعنی همه رفتارها را منطقی سازی میکنیم. ( مکانیسم دفاعی است)

هنگامی فردی در مورد موضوعی اعتراض میکند در واقع دارد با ذهن خود آگاه خود پیامی را به فرد مقابل میدهد

اما در مقابل ان فرد با ذهن خودآگاه خود برداشت منطقی میکند

و با ذهن ناخود آگاه خود برداشت احساسی میکند

و متوجه موضوعی فراتر از موضوع شکایت میشود.

در واقع در ناخودآگاه ذهن خود متوجه موضوعی غیر معمول میشویم اما نمیدانیم دقیقا چیست.

در این حالت باید بدانیم هنگامی که کسی موضوعی را با ما مطرح میکند

ما باید نقش شنونده فعال داشته باشیم و درگیر بازی او نشویم و طرز رفتار خود را تعریف کنیم.

سمینار رایگان “چقدر تو رابطه بمونم تا انتخاب کنم؟”

سمینار رایگان “چقدر تو رابطه بمونم تا انتخاب کنم؟” پاسخ به این سوال را با رویکرد شناخت بررسی میکنیم یعنی هدف ما شناختن طرف مقابل است. حال ممکن است شناخت را در یک هفته بدست بیاوریم یا حتی چند سال. اما باید بدانیم مهمترین فاکتور در شناختن طرف مقابل زمان است ما باید احساس- عاطفه […]

سمینار رایگان “چگونه یک رابطه را شروع کنم؟”

رابطه تعامل دو نفره ای است که در آن میتوان احساسات و خواسته ها را بدون خودداری و قضاوت در میان گذاشت.

به نقل ازیک محقق آمریکایی برای یک ارتباط سالم به ۱۲ رابطه شکست خورده نیاز داریم.

ملزومات ساختن رابطه :
۱- بستر: اجتماع – یعنی محیط هایی برای پیدا کردن کسی
۲- مهارت: به دنبال راحتی در روابط هستیم. ما در روابط به دنبال آرامش و چالش هستیم که هردو برای زندگی لازم است.

معمولا انتخابهای ما براساس آموخته های ماست. گاهی ما از ترس طرد شدن رابطه را تمام میکنیم و گاهی هم اصلا رابطه ای را شروع نمیکنیم.

سمینار رایگان “چرا در رابطه ام دیده نمیشوم؟”

دیده شدن یا نشدن دو طرفه است.

برای دیده شدن باید به انتخاب خود توجه کنیم یعنی فرد مهر طلب باید به دنبال فرد وابسته باشد و برعکس.

توجه گرفتن ابزار متفاوتی دارد مثل:

۱) زمان

۲) احساس

۳) حمایت روانی

۴) درک کردن

۵) پاسخ مثبت به تقاضا

۶) حمایت مالی

نشانه های توجه گرفتن:

۱) پرداختن زیاد به موضوعات کم اهمیت یا علایم جلب توجه

۲) فاصله گرفتن ( قهر)

۳) گرفتن فضای شخصی شما (مخالفت با حریم خصوصی شما)

۴)ایجاد احساس گناه واحساس خشم درمن (با دستکاری احساس من)

۵) جر و بحث بیش از حد