سفیر آرامش: سرکار خانم بهاره صفر

سفیر آرامش: سرکار خانم بهاره صفر

از اعضای قدیمی آرامکده: متولد ۱۳۷۱

از علائق بهاره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بهاره عاشق عکاسیه

همینطور گه گداری هم دستی به قلوی نقاشی میبره و نقشی میکشه

انگیزه ی اصلی بهاره از سفیر آرامش بودن اینه که بتونه باعث حال خوب کسی بشه و در آرامکده ای یاد بگیره و اونچه  یاد گرفته رو یاد بده…