سفیر آرامش: سرکار خانم سمانه افتخاری

سفیر آرامش: سرکار خانم سمانه افتخاری

از اعضای قدیمی آرامکده: متولد ۱۳۶۴

شاید بهترین توصیف از سمانه این باشه که هنوز آرامکده نبود اما سمانه بود.

به علوم انسانی مخصوصا علوم اجتماعی و روانشناسی خیلی علاقه داره.

سمانه عاشق سفر و طبیعت گردیه.

همینطور علاقه مند و فعال در حوزه ی کارهای داوطلبانه ست.

بیشتر فعالیتهای داوطلبانه اش در زمینه آگاه سازی جامعه در مورد افراد دارای معلولیته.

انگیزه ی اصلی سمانه از سفیر آرامش بودن اینه با کمک دوستانی که در آرامکده پیدا کرده، در جهت خوب کردن حال روان افراد جامعه قدمی برداره.