سفیر آرامش: سرکار خانم مهدیه اخباریه

سفیر آرامش: سرکار خانم مهدیه اخباریه

عضو قدیمی آرامکده، متولد ۱۳۶۸

از زمانی که اولین سمینارهای آرامکده برگزار شد مهدیه هم همراه آرامکده شد.

یک همراه فعال، صمیمی، با انرژی و دوست داشتنی.

مهارت های زیادی از جمله تدریس و تولید محتوا دارد.

به آرامکده و آرامکده ای ها خیلی علاقه مند است.