سمینار رایگان “با پيمان شكني در رابطه ام چه كنم؟”

سمینار رایگان “با پيمان شكني در رابطه ام چه كنم؟”

سمینار رایگان “با پيمان شكني در رابطه ام چه كنم؟”

پنجشنبه اول آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

میتوانید محتوای ویدئو را از لینک فایل مشاهده نمایید.