سمینار رایگان “بعد از چند بار شكست چطور دوباره اعتماد كنم؟”

سمینار رایگان “بعد از چند بار شكست چطور دوباره اعتماد كنم؟”

سمینار رایگان “بعد از چند بار شكست چطور دوباره اعتماد كنم؟”

چهارشنبه سوم بهمن با حضور همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.