سمینار رایگان “به هيچكس نبايد اعتماد كرد؟”

سمینار رایگان “به هيچكس نبايد اعتماد كرد؟”

سمینار رایگان “به هيچكس نبايد اعتماد كرد؟”

چهرشنبه ۸ اسفند با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ی ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.