سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

(((چرا بهش نزدیک میشوم دور میشود و دور میشوم نزدیک میشود؟)))

پنجشنبه ۱۱ بهمن با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده محتوای کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.