سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم ۲”

سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم ۲”

سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم ۲”

پنجشنبه ۲۰ دی با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.