سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم”

سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم”

سمینار رایگان “تجربه اي به نام غم”

پنجشنبه ۱۳ دی با حضور جمعی از همراهان عزیز آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کیک نمایید.