سمینار رایگان “تفاوت عمده ي مردان و زنان در برقراري رابطه”

سمینار رایگان “تفاوت عمده ي مردان و زنان در برقراري رابطه”

سمینار رایگان “تفاوت عمده ي مردان و زنان در برقراري رابطه”

چهارشنبه ۱۲ دی با حضورجمعی از همراهان عزیز آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ی ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.