سمینار رایگان “توهمي به نام عشق؟”

سمینار رایگان “توهمي به نام عشق؟”

سمینار رایگان “توهمي به نام عشق؟”

چهارشنبه اول اسفند با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای دیدن ویدئوی کامل روی لینک فایل کلیک نمایید.