سمینار رایگان “راه درمان شكست عشقي چيست؟

سمینار رایگان “راه درمان شكست عشقي چيست؟

سمینار رایگان “راه درمان شكست عشقي چيست؟

چهارشنبه ۲۱ آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای دیدن ویدئوی کامل به لینک فایل مراجعه نمایید.