سمینار رایگان “زنانگی یا مردانگی”

سمینار رایگان “زنانگی یا مردانگی”

سمینار رایگان “زنانگی یا مردانگی”

چهارشنبه ۲۳ آبان با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

میتوانید محتوای کامل ویدئو را از لینک فایل مشاهده نمایید.