سمینار رایگان “زهر حسادت در رابطه عاطفی”

سمینار رایگان “زهر حسادت در رابطه عاطفی”

سمینار رایگان “زهر حسادت در رابطه عاطفی”

چهارشنبه ۲۴ بهمن با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده محتوای کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.