سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟”

پنجشنبه دوم اسفند با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده محتوای کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.