سمینار رایگان “علل دلسردی در رابطه”

سمینار رایگان “علل دلسردی در رابطه”

سمینار رایگان “علل دلسردی در رابطه”

چهارشنبه ۲۸ آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.