سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب، با تمرکز بر ضربان قلب”

سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب، با تمرکز بر ضربان قلب”

سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب، با تمرکز بر ضربان قلب”

پنجشنبه ۱۵ آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

میتوانید ویدئوی کامل را از لینک فایل مشاهده نمایید.