سمینار رایگان “مسئووليت رابطه با كيست؟”

سمینار رایگان “مسئووليت رابطه با كيست؟”

سمینار رایگان “مسئووليت رابطه با كيست؟”

پنجشنبه ۶ دی با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ی ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.