سمینار رایگان “نقش فانتزی در ارتباط عاطفی”

سمینار رایگان “نقش فانتزی در ارتباط عاطفی”

سمینار رایگان “نقش فانتزی در ارتباط عاطفی”

چهارشنبه هفدهم بهمن با حضور همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای مشاهده ی کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.