سمینار رایگان “هفت قانون جذابیت فردی”

سمینار رایگان “هفت قانون جذابیت فردی”

سمینار رایگان “هفت قانون جذابیت فردی”

چهارشنبه ۱۹ دی با حضور جمعی از همراهات آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.