سمینار رایگان “هوش عاطفی چیست؟”

سمینار رایگان “هوش عاطفی چیست؟”

سمینار رایگان “هوش عاطفی چیست؟”

چهارشنبه ۲۶ دی با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای دیدن ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.