سمینار رایگان “چرا ديگر دوستت ندارم؟”

سمینار رایگان “چرا ديگر دوستت ندارم؟”

سمینار رایگان “چرا ديگر دوستت ندارم؟”

چهارشنبه ١٤ آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

میتوانید ویدئو را از لینک فایل مشاهده نمایید.