سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب”

سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب”

سمینار رایگان “غلبه بر اضطراب”

“با تمرکز بر قفسه سینه”

پنجشنبه ۸ آذر با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای دیدن ویدئو روی لینک فایل کلیک کنید.