سمینار رایگان “چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

سمینار رایگان “چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

سمینار رایگان “چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

پنجشنبه ۲۵ بهمن با حضور جمعی از همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای دیدن محتوای کامل روی لینک فایل کلیک نمایید.