سمینار رایگان “چطور بر تنهایی ام غلبه کنم و در رابطه آسیب نبینم؟”

سمینار رایگان “چطور بر تنهایی ام غلبه کنم و در رابطه آسیب نبینم؟”

سمینار رایگان “چطور بر تنهایی ام غلبه کنم و در رابطه آسیب نبینم؟”

چهارشنبه ۳۰ آبان با حضور جمعی از همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

میتوانید محتوای کامل ویدئو را از لینک فایل مشاهده نمایید.