سمینار رایگان “چطور تمایلات و نیازهایم را به زبان بیاورم؟”

سمینار رایگان “چطور تمایلات و نیازهایم را به زبان بیاورم؟”

سمینار رایگان “چطور تمایلات و نیازهایم را به زبان بیاورم؟”

چهارشنبه دهم بهمن با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.