سمینار رایگان “چه ميشود كه حتي با داشتن يك رابطه خوب باز هم احساس آرامش نميكنم؟”

سمینار رایگان “چه ميشود كه حتي با داشتن يك رابطه خوب باز هم احساس آرامش نميكنم؟”

سمینار رایگان “چه ميشود كه حتي با داشتن يك رابطه خوب باز هم احساس آرامش نميكنم؟”

پنجشنبه ۱۶ اسفند با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای مشاهده ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.