سمینار رایگان “چه میزان در رابطه صادق باشم؟”

سمینار رایگان “چه میزان در رابطه صادق باشم؟”

سمینار رایگان “چه میزان در رابطه صادق باشم؟”

چهارشنبه ۵ دی با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای دیدن ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.