سمینار رایگان “چگونه طرف مقابلم را كنترل كنم؟”

سمینار رایگان “چگونه طرف مقابلم را كنترل كنم؟”

سمینار رایگان “چگونه طرف مقابلم را كنترل كنم؟”

چهارشنبه ۱۵ اسفند با حضور همراهان آرامکده در مرکز مشاوره احیا برگزار گردید.

برای دیدن ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.