“كارگاه آموزشي كاربردي غلبه بر شرم و گناه (به سوی بلوغ)”

دپارتمان ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند:

“كارگاه آموزشي كاربردي غلبه بر شرم و گناه (به سوی بلوغ)”

برای اطلاع از شرایط ثبت نام و رزرو یغام بدهید:

اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶

هزینه ی این دوره آموزشی ۵۰/۰۰۰ تومان می‌باشد.

شرم … قاتل پنهان روابط

بلوغ … سازنده روابط امن

بلوغ … سازگاری روابط سالم

به سوی بلوغ به سوی رابطه ی بدون شرم

گذر از کودکی بهترین راه گذر از شرم

امن‌ترین راه گذر از شرم بلوغ

شرم یکی از اساسی‌ترین احساسات ما است که از کودکی آن را تجربه می‌کنیم و حتی دوست نداریم درباره شرم صحبت کنیم.
در پیچیدگی این احساس همین بس که ما از شرم خود هم شرمگین می‌شویم و اینجا اتفاق بدی می‌افتد زیرا شرم عموما به شکل خشم از طرف مقابل یا خشم از خودمان تغییر می‌کند و از اینجا آسیب شروع می‌شود و به همین دلیل است که “شرم را قاتل پنهان روابط می‌دانند”.

با شرم چه باید کرد؟

در شکل عام تنها راه رهایی از شرم تبدیل آن به احساس گناه است.
شاید عجیب به نظر برسد اما این پروسه بهترین و موثرترین راه مقابله با شرم است اما این که چگونه این پروسه باید رخ دهد نیاز به کسب مهارت دارد.