اراده برای خروج از تغییر رفتار

/
اراده برای خروج از تغییر رفتار  : آیا ما اراده ای برای خروج از چرخ…

چرا نمیتوانم رابطمو حفظ منم ؟

/
چرا نمیتوانم رابطمو حفظ کنم ؟ معمولا روابط در اثر یک اشتباه از بین…

چگونه میتوانیم افکار و رفتارمان را از احساسمان تفکیک کنیم؟

/
چگونه میتوانیم افکار و رفتارمان را از احساسمان تفکیک کنیم؟ عموم…

چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 2

/
چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 2 احساس خشم: کسانی …

چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 1

/
چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 1 ما از کجا و از کی یاد…

چگونه با کمترین آسیب از رابطه خارج شویم 2

/
چگونه با کمترین آسیب از رابطه خارج شویم 2 تبعات این سه رویکرد…

چگونه با کمترین آسیب از رابطه خارج شویم 1

/
چگونه با کمترین آسیب از رابطه خارج شویم 1 : معمولا هنگام اتمام…

نکاتی برای خروج از رابطه

/
نکاتی برای خروج از رابطه 1-تا حد امکان با یک احساس خوشایند دو طرفه …

چرا مذاکرات شکست میخورند ؟

/
چرا مذاکرات شکست میخورند ؟  معمولا در مذاکرات خود دچار اشتباهات…