چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 2

چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 2

احساس خشم:

کسانی که احساس خشم خود را بروز نمیدهند: این افراد از ترس اینکه طرف مقابلشان ناراحت نشود و یا طرد نشوند احساس خشم خود را نشان نمیدهند که البته تا زمانی که ترس از طرد شدن در آنها حل نشود نمیتوانند خشم خود را بروز دهند. این افراد عموما نسبت به موضوعات غیر مرتبط غرمیزنند و احساس خشم خود را در موضوعات دیگر نشان میدهند چون یاد نگرفته اند که احساس خود را به نحو درست بیان کنند و واکنش افراد در مقابل اینها بی توجهی است چون دوست ندارند غر غر بشوند.

کسانی که دایما خشم خود را بروز میدهند: افرادی که دایما از طریق رفتارهایی چون داد زدن / طرد کردن/ رفتارهای فیزیکی / نادیده گرفتن / سرزنش کردن/ تهدید کردن خشم خود را بروز میدهند هم به نوعی یاد نگرفته اند که احساس خود را از طریق درستی بیان کنند بنا براین در روابط خود به مشکل بر میخورند. بعضی ازاین افراد هنگامی که با خشم دیگران مواجه میشوند احساس ترس میکنند و بهم میریزند و ممکن است رفتاری مثل فرار و انکار را از خود نشان دهید که این هم در دراز مدت منجر به جدایی میشود.

احساس ترس:

افرادی که دچار ترس هستند و دایما احسااس ترس خود را بیان میکنند در روابط خود دچار فرار میشوند و یا دچار هنگ شدگی میشوند و واکنش دیگران در مقابل این افراد یا همدلی است یا انفعال
ترس در روابط کم کم تبدیل به ابزاری میشود برای کنترل کردن طرف مقابل

احساس غم:

افرادی که احساس غم خود را زیاد بروز میدهند و زیاد گریه میکنند یا کناره گیری و انفعال و انکار دارند و یا افرادی هم هستند که غم خود را اصلا نشان نمیدهند و ما از این افراد فرار میکنیم و بعد از این فرار از خود خشمگین میشویم و احساس گناه میکنیم.

احساس شادی:

این افراد عموما پر انرژی –شاد –پرحرف – فعالیت زیاد و هیجانات زیاد دارند و هنگامی که با این افراد مواجهه میشویم احساس خشم داریم چون فکر میکنیم که این احساس واقعی نیست و یا چقدر این فرد سرخوش است و یا چقدر رفتارهایش هیجانی و کنترل نشده است

احساس عشق:

کسانی که احساسات متغیر دارند و احساساتی مثل خشم و غم و ترس و شادی در آنها زیاد دیده میشود این افراد عموما احساس میکنند که یک مشکل دارند و احساس بدبختی میکنند و ما در مقابل این افراد احساس ترس را تجربه میکنیم به دلیل اینکه فکر میکنیم این افراد چسبنده هستند و همزمان احساس خشم هم داریم زیرا تغیرات زیادی در احساسات این افراد وجود دارد.

چگونه جسارت بیان احساساتم را داشته باشم 2  : دپارتمان آموزش مرکز مشاوره احیا

برگرفته از سمینار های رایگان روانشناسی آرامکده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *