مطالب توسط فاطمه حیدری

منشا فرهنگ من چیست ؟

منشا فرهنگ من چیست ؟ سوال این است که اصلا تعریف فرهنگ چیست؟ ما هنگامی که به دنیا می آییم هیچ تعریفی از هیچ چیز نداریم اما کم کم تعاریفی می آموزیم برای مفاهیمی مثل نقش ها و باور ها و اصول و حتی مسایل مالی. در مرحله اول این مفاهیم و تعاریف را خانواده […]

چه قدر به حرف های طرف مقابلم اعتماد کنم ؟

چه قدر به حرف های طرف مقابلم اعتماد کنم ؟ سوال اصلی که در ابتدا مطرح میشود این است که ما چقدر میتوانیم به حرفهای خودمان اطمینان کنیم؟ و در نهایت چقدر به حرف های شریک عاطفی مان نیز اطمینان خواهیم کرد. اما چیزی که باعث میشود ما به دنبال اطمینان صد درصدی به طرف […]

باور های افراد ایده الیست

باور های افراد ایده الیست : ما با چهار گروه از افراد طرف هستیم که نمیدانیم طرف مقابلمان جز کدام یک از این گروه ها است بنابر این نیاز داریم تا با دانستن نشانه ها افراد را بشناسیم : گروه اول: اینها چون از خود متنفر هستند و فکر میکنند که ایده آل وجود ندارد […]

رابطه امن چیست ؟

رابطه امن چیست ؟ ما در زمان تولد بشدت نیازمند هستیم و والدین نقش برآورده کردن نیازهای ما را دارند و فاصله ای که در آن به نیازهای ما پاسخ داده میشود را امنیت تعریف میکنیم. هر چه این فاصله زیادتر یا کمتر شود امنیت ما به خطر می افتد و احساس عدم امنیت ما […]

چرا در رابطه احساس نا امنی میکنم ؟

چرا در رابطه احساس نا امنی میکنم ؟ پروتکل اول که این باور هسته ای را در کودکی والدین به ما می آموزند یعنی زمانی که در رابطه احساس نا امنی میکنیم باید باور هسته ای خود را از طریق پدر و مادر یا جایگزین عاطفی آنها تغيير دهیم یا در صورتی که جایگزینی وجود […]

چه کار کنم به من نچسبد ؟

چه کار کنم به من نچسبد ؟ افرادی این خاصیت را دارند که کنترلگر یا سواستفاده کننده عاطفی یا وابسته هستند که عموما این افراد در اثر ترس از شکست و اعتماد به نفس پایین دچار این شرایط میشوند. 1-ناامنی درونی: مکانیسم های دفاعی شان زیاد است و این افراد با وجود اینکه وابسته هستند […]

احساس شرم در افراد

احساس شرم در افراد : احساس شرم احساسی است که باعث میشود انسان شخصیت خود را مورد حمله ببیند و احساس کند که بد است و ارزشمند نیست  و غمگین شود و این احساس ایجاد بار مسیولیت ندارد و تفاوت این احساس با احساس گناه در همین است که احساس گناه بار مسیولیت بر عهده […]

رویکرد های متفاوت در برابر احساس شرم

رویکرد های متفاوت در برابر احساس شرم : بروز احساس شرم در مردان و زنان متفاوت است  به طوری که شرم در زنان  هنگامی ایجاد میشود که تکالیف و وظایفی که جامعه و خانواده  بر عهده آنها نهاده را نتوانند انجام دهند مثل نقش مادری- خانه داری و…. و در نهایت بابت این ضعف ها […]

منبع ایجاد شرم در افراد

منبع ایجاد شرم در افراد : منبع ایجاد شرم در افراد 1)استانداردهای جامعه تقسیم بندی مسایل و ارزشها و نامگذاری آنها با عنوان خوب و بد در جامعه باعث میشود که ما هم با همین معیارها مسایل را دسته بندی کنیم 2)اعتماد به نفس پایین این عامل در کودکی ما ایجاد میشود که باعث ايجاد […]

درمان احساس شرم

درمان احساس شرم : عموما این احساس شرم درایجادرابطه درمان میشود چون درتعامل و رابطه ای که با والدین وجود داشته این شرم به کودک القا شده و ایجاد شده است. اما اگر در رابطه با کسی بودیم که احساس شرم دارد چگونه رفتار کنیم ؟ 1)ایجاد احساس ارزشمندی غیر مشروط یعنی هنگامی که با […]